سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری http://seyedabedjafari.ir 2020-11-29T11:47:10+01:00 text/html 2018-12-03T19:24:23+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی اعلام امادگی ثبت رکورد جدید سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان http://seyedabedjafari.ir/post/21 <div><font size="2"><font color="#3333FF">خبر اعلام امادگی سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری برای ثبت رکورد جدید در دنیا منفجر شده و تمامی سایت های بزرگ ایران اون خبرو در وب سایت های خود گذاشتن<font color="#009900">+این خبر کاملا واقعی است+</font></font></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font color="#FF0000"><br></font><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">☺خبر خبر☺♥خبری بما رسیده که سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان اعلام کرد که برای 21 بهمن ماه رکورد جدیدی خواهد زد و ما تمام دعاهامون دوباره شروع شده و امید وارم این مرد ایرانی موفق شه تا بتونه رکورد جدید رو بزنه اقا عابد افتخار مایی ما منتظریم برگردی به رکورد </span></font> </span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><font size="2"><font size="2">☻</font></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; ☻برای دیدن این کلیپ در سایت بزرگ اپارات کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/znJ9B" target="_blank" title="سریع ترین آرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================</font></div><div><div><font size="2"><font size="2">☻</font> &nbsp;&nbsp; ☻برای دیدن این کلیپ در سایت بزرگ تماشا کلیک کنید:<a href="https://tamasha.com/v/RNYVm" target="_blank" title="سریع ترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================</font></div><div><div><font size="2">☻ &nbsp;&nbsp; برای دیدن این کلیپ در ابر سایت بزرگ نماشا کلیک کنید:<a href="https://www.namasha.com/v/L96khjC3" target="_blank" title="سریعترین آرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================</font></div><div><div><font size="2">☻&nbsp; برای دیدن این کلیپ در سایت بزرگ میهن ویدیو کلیک کنید:<a href="https://mihanvideo.com/v/OCQ6w/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C" target="_blank" title="اعلام امادگی ثبت رکورد جدید سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================</font></div><div><div><font size="2"><font size="2">☻</font></font><font size="2"><font size="2"><font size="2">☻</font></font>☻برای دیدن این کلیپ در سایت بزرگ دالفک کلیک کنید:<a href="https://www.dalfak.com/w/2g8lwc" target="_blank" title="سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></font></div><div><font size="2">♠===============================<br></font></div></div></div></div></div> text/html 2018-11-16T04:37:24+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی سید یکتا جعفری دختر سریع ترین اریشگر جهان درحال اماده http://seyedabedjafari.ir/post/20 <div><font size="2">برای دیدن این کلیپ کلیک کنید:</font><a href="https://www.aparat.com/v/yRwW6" target="_blank" title="یکتا جعفری فرزند سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></div><div><br></div><div>☻سید یکتا جعفری دختر سریعترین ارایشگر جهان در حال اماده سازی</div><div>☻در عرصه ارایش کوچکترین ارایشگر جهان</div><div><br></div><div>برای وارد شدن به پیچ اینستامون کلیک کنید:<a href="http://instageram.com/pesaranpars" target="_blank" title="پیج سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">♥کلیک کنید♥</a></div> text/html 2018-11-09T21:45:06+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی آموزش ترکیب چند بخش از اصلاح بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری http://seyedabedjafari.ir/post/19 <font size="3">••آموزش ترکیب چند بخش از اصلاح بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد&nbsp; جعفری••</font><font size="2"><br>♠برای دیدن این کلیک کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/49L1F" target="_blank" title="آموزش ترکیب چند بخش از اصلاح بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری"><font size="2">♥</font>کلیک کنید<font size="2">♥</font></a></font> text/html 2018-11-05T02:10:32+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی اولین اصلاح فرزند استاد توسط پدرش سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری http://seyedabedjafari.ir/post/18 <font size="3">••اولین اصلاح فرزند استاد توسط پدرش سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری••</font><font size="2"><br>♠برای دیدن این کلیک کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/kPavY" target="_blank" title="اولین اصلاح فرزند استاد توسط پدرش سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری"><font size="2">♥</font>کلیک کنید<font size="2">♥</font></a></font><font size="2"></font><br>=======================================================================<br><font size="3">••آموزش اصلاح موی سر بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری••</font><font size="2"><br>♠برای دیدن این کلیک کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/XLW4m" target="_blank" title="اصلاح موی سر بانوان توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری"><font size="2">♥</font>کلیک کنید<font size="2">♥</font></a></font><font size="2"></font> text/html 2018-11-03T00:40:25+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی اصلاح موی سر بچه توسط سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری http://seyedabedjafari.ir/post/17 <font size="2">برای دیدن این کلیپ کلیک کنید:</font><a href="https://www.aparat.com/v/vsNUA" target="_blank" title="سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">کلیک کنید</a><div><br></div><div><font size="3">**اصلاح موی سر کودک توسط سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان**</font></div> text/html 2018-10-31T19:36:53+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی **مراسم اربعین حسینی توسط سید عابد جعفری سریعترین آرایشگر جهان** http://seyedabedjafari.ir/post/16 <img src="http://uupload.ir/files/6339_446530630_411134.jpg" alt="" height="188" hspace="0" vspace="0" width="252" align="bottom" border="0"><img src="http://uupload.ir/files/18zo_448416644_277305.jpg" alt="" height="189" hspace="0" vspace="0" width="242" align="bottom" border="0"><img src="http://uupload.ir/files/7csf_446731021_275154.jpg" alt="" height="187" hspace="0" vspace="0" width="492" align="bottom" border="0"><br><br>**مراسم اربعین حسینی توسط سید عابد جعفری سریعترین آرایشگر جهان**<br><br> text/html 2018-10-21T20:28:43+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی سریعترین ارایشگر جهان درجدیدترین کلیپش اعلام امادگی برای رکوردی جدیدکرد. بایک دست سرعتی اصلاح کرد http://seyedabedjafari.ir/post/15 <div><a href="https://www.aparat.com/v/HdGSI" target="_blank" title="اماده سازی استاد برای رکود زنی جدید .سید عابد جعفری">برای دیدن کلیپ در سایت بزرگ آپارات اینجا کلیک کنید</a></div><div>****************************************<br></div><div><a href="https://tamasha.com/v/xo5Dz" target="_blank" title="سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری">برای دیدن کلیپ در سایت بزرگ تماشا اینجا کلیک کنید</a></div><div>==============================<br></div>سریعترین ارایشگر جهان درجدیدترین کلیپش اعلام امادگی برای رکوردی جدیدکرد. بایک دست سرعتی اصلاح کرد.سید عابد جعفری text/html 2018-10-20T04:50:47+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی رکورد سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان http://seyedabedjafari.ir/post/14 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کیک کنید:</font><a href="https://www.dalfak.com/w/58o3m/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="رکورد سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان">کلیک کنید</a><h1> رکورد سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان</h1></div> text/html 2018-10-20T04:41:26+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در برنامه ی مهمان خدا طبرستان http://seyedabedjafari.ir/post/13 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/80ucQ" target="_blank" title="سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در برنامه ی مهمان خدا شبکه ی طبرستان مثل همیشه فوق العاده بود">کلیک کنید</a></font><font size="3"> </font></div><div><font size="3">سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در برنامه مهمان خدا شبکه طبرستان مثل همیشه فوف العاده بود. بدون شرح...... </font></div> text/html 2018-10-20T04:35:53+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی رونمایی از اولین تابلوی فرش موی جهان در بابل شهر بهارنارنج http://seyedabedjafari.ir/post/12 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/gmTSn/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="رونمایی از اولین تابلو فرش موی جهان در بابل">کلیک کنید</a></font><font size="3"> </font></div><div><font size="3">رونمایی از اولین تابلو فرش موی جهان در بابل شهر بهارنارنج و یاد کردن از بابل به عنوان شهر بهارنارنج در برنامه تلویزیونی شبکه جام جم..... </font></div> text/html 2018-10-13T21:07:36+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی فستیوال طعم برتر با حضور سامان گلریز و رکورد شکنی سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در استان گلستان شهرستان گرگان http://seyedabedjafari.ir/post/11 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کلیک کنید:<a href="https://www.aparat.com/v/qb2lM/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان">کلیک کنید</a></font><font size="3"> </font></div><div><font size="3">فستیوال طعم برتر با حضور سامان گلریز و رکورد شکنی سید عابد جعفری در استان گلستان شهرستان گرگان در بهمن91</font></div> text/html 2018-10-13T21:00:36+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی حضور سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری در شهر ری در سالن آرایشی پرمون http://seyedabedjafari.ir/post/10 <div><img src="http://uupload.ir/files/e0gk_435835543_207469.jpg" alt="حضور سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری در شهر ری و سالن آرایشی پومون" width="460" vspace="0" hspace="0" height="365" border="0" align="bottom"><font size="3"> </font></div><div><font size="3">بازهم حضور آموزشی</font></div><div><font size="3">سیدعابدجعفری(سریعترین پیرایشگر جهان)</font></div><div><font size="3">درگروه اموزشی گل سیما ویژه بانوان</font></div><div><font size="3"> در شهر ری سالن آرایشی پرمون...<br></font></div> text/html 2018-10-13T20:51:35+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی لحظه پایانی ثبت رکورد جهانی اطلاح موی سر836نفر در36 ساعت بدون استراحت توسط سریعترین پیرایشگر جهان استاد سید عابد جعفری http://seyedabedjafari.ir/post/9 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کلیک کنید:</font><a href="https://www.aparat.com/v/DPeQw" target="_blank" title="لحظه پایان ثبت رکورد جهانی اصلاح موری سر عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان">کلیک کنید</a><font size="3"> </font></div><div><font size="3">لحظه پایان ثبت رکورد جهانی اصلاح موی سر 836 نفر در 36 ساعت بدون استراحت توسط سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان </font></div> text/html 2018-10-13T20:39:30+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری درکنار جاسم دلاوری قهرمان بوکس http://seyedabedjafari.ir/post/8 <div><img src="http://uupload.ir/files/5b9w_431802482_165308.jpg" alt="سریعترین پیرایشگر جهان سید عابد جعفری در کنار جاسم دلاوری قهرمان بوکس" width="344" vspace="0" hspace="0" height="228" border="0" align="bottom"><font size="3"> </font></div><div><font size="3">یه روز خوب کنار</font></div><div><font size="3">جاسم دلاوری قهرمان بوکس دارنده</font></div><div><font size="3">نقره و برنز المپیک اسیایی..</font></div><div><font size="3">برنز اسیا و نقره جوانان اسیا..</font></div><div><font size="3">طلای دهه فجر..</font></div><div><font size="3">دارنده20&nbsp; مدال رنگارنگ ازتورنمتهابزرگ</font></div><div><font size="3"><a href="http://telegram.me/milanbarber1" target="" title="کانال تلگرام سریعترین پیرایشگاه دنیا سید عابد جعفری">http://telegram.me/milanbarber1</a></font></div> text/html 2018-10-13T20:33:30+01:00 seyedabedjafari.ir علی آخوندجانی تحویل سال93 سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان در محل کار خود پذیرای شبکه ی طبرستان بوده است http://seyedabedjafari.ir/post/7 <div><font size="2">برای دیدن کلیپ کلیک کنید:</font><a href="https://www.aparat.com/v/qwB6H/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="در سال تحویل عید94 سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان پذیرای شبکه طبرستان در محل کار خود بوده است">کلیک کنید</a><font size="3"> </font></div><div><font size="3">در سال تحویل عید 94 سید عابد جعفری سریعترین پیرایشگر جهان پذیرای شبکه طبرستان در محل کار خود بوده است.... </font></div>